Thursday, January 27, 2011

Батлахын хамгаалахын сургууль дахь жанжин Сүхбаатарын хөшөөнд цэцэг өргөж, хүндэтгэл үзүүллээ 2010.01.28

МУ-н Ерөнхий сайд С.Батболд
Төрийн хүндэт харуул

Манай Батлан хамгаалах сонсогчдыг багаас нь бэлддэг болжээ.../Залуу сонсогчдын хамт/

Төрийн сүлд

No comments:

Post a Comment